Deel 21: Toewijding & tijd

Het laatste hoofdstuk is niet het ‘happy-end’ dat je van het Nehemia boek zou verwachten. Hoofdstuk 12 had daarintegen een prachtige Hollywood-achtig ‘happy-end’ kunnen zijn.

Nehemia moet hard ingrijpen omdat de mensen niet uitleven waartoe God hen geroepen heeft. We lezen in dit hoofdstuk dat het volk de wet ten aanzien van de sabbatsrust aan alle kanten overtreedt.

God wil met dit laatste hoofdstuk een punt maken. De Israëlieten hadden de muren gebouwd, ze hadden Gods wet gehoord. Er waren momenten geweest van bekering, aanbidding en vrijgevigheid. En toch… we kunnen alles op orde hebben, als God geen essentieel deel gaat uitmaken van het leven, dan is het niets. Als de mensen in de stad niet leven in hun roeping, dat is geheiligd en toegewijd leven aan God, dan is de essentie van de herbouw van de stad verloren.

De essentie van de sabbat is dat God Zijn volk apart wil hebben voor Hem. Een teken voor de volken om hen heen, een daad van aanbidding door het volk aan God. De essentie draait niet om een dag rust, aanbidding aan Hem als een teken van heiliging, dat is de essentie.

Jezus zegt in Joh 13 tegen Zijn discipelen “Mensen, vanaf nu af aan is dit het teken dat jullie apart gezet zijn ‘dat jullie elkaar lief hebben’ ” Dat is het teken waaraan de wereld kan zien dat we anders zijn. God legt de standaard veel hoger dan de wet van Mozes: de wet van liefde! De wet van Mozes wordt vervuld door liefde.

Een rustdag kan, in tegenstelling tot wettische zondagsrust, een principe zijn wat leven geeft. Niet een wet die oordeelt, maar een dag die in het teken kan staan van aanbidding van God. Het feit dat wij over het algemeen niet 7 dagen te hoeven werken is een zegen; een dag waarop wij God mogen eren en aanbidden.

We willen ons leven toewijden aan de levende God. Dat is de wet van liefde die de Geest in ons hart vervult. Relatie met God, relatie vereist tijd. Welke keuzes maak jij? Aan wie geef jij jouw tijd? Wie aanbid jij?

Preekserie

Nehemia

Datum
zondag 1 juni

Tijd & Locatie
10.00 uur | LIFE Voorthuizen
18.30 uur | LIFE Apeldoorn

Spreker
Maarten Groenenberg

Terugluisteren

1. Life Voorthuizen; Nehemia: Deel 21; Toewijding & tijd; Maarten Groenenberg; zondag 01-06-2014 Play Download this Song
2. Life Apeldoorn; Nehemia: Deel 21; Toewijding & tijd; Maarten Groenenberg; zondag 01-06-2014 Play Download this Song