Deel 17: Priesters & Levieten

In Nehemia zien we dat een ieder zijn eigen rol en taak heeft. De taak van priesters en Levieten is wijzen naar God. De priester was de middelaar tussen de zondige mens en de Heilige, almachtige God.

Door het slachten van een offerlam werd de zonde weggenomen, hetzij in tijdelijke zin. Onbewust wijzen de priesters naar Jezus, als een schaduw van wat zou komen in het Nieuwe Testament. Jezus is het offerlam dat de zonde wegnam, niet tijdelijk maar voor altijd,  Niet alleen voor de Israëlieten, maar voor de hele mensheid.

Jezus is de eeuwige Hogepriester. Als wij toetreden tot dit verbond zijn wij priesters die mogen wijzen naar het Lam Gods.

 

Preekserie

Nehemia

Datum
zondag 27 april

Tijd
18.30 uur

Locatie
LIFE Apeldoorn

Spreker
Maarten Groenenberg

Terugluisteren

1. Life Apeldoorn; Nehemia: Deel 17; Priesters & Levieten; Maarten Groenenberg; zondag 27-04-2014 Play Download this Song