De Heilige Geest in actie

De afgelopen weken hebben wij met elkaar nagedacht over Gods spreken. We zijn begonnen met de vraag of God vandaag de dag nog spreekt en het belang van Zijn spreken voor ons persoonlijk en in de gemeente.

Vervolgens hebben we gekeken naar het leven van Abraham en dat God specifiek tot hem en zijn familie sprak (Genesis 12 tot 22). Gods trouw aan Abraham was, door de hele bijbel heen, van generatie op generatie zichtbaar. God beloofde Abraham niet alleen een nageslacht en een land, maar ook beloofde Hij dat zijn nageslacht tot zegen zal zijn voor alle volken om hem heen. Gods zegen was dus niet exclusief. Gods volk zou een attractieve werking gaan hebben, niet omdat ze beter of meer bijzonder waren dan anderen, maar omdat God in hun midden was.

De profeet Joël doelde juist op deze belofte als hij profeteerde.: “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. ” Joël 2:28-29.

We zien in het boek Handelingen, hoofdstuk 2, dat Gods Geest daadwerkelijk uitgestort wordt. In het vervolg van Handelingen zien we dat Gods Geest op zowel Joden als niet-Joden wordt uitgestort.
We kunnen dit beschouwen als een keerpunt in de geschiedenis: Gods Geest begint Zijn kerk te bouwen. Hij komt in actie om een volk te verzamelen, dat zijn al Zijn kinderen die geloven in Jezus Christus, Gods volk. Hij bouwt aan een kerk, wereldwijd, niet exclusief, maar voor ieder die gelooft. Gods Geest is bezig om Jezus’ bruid klaar te maken, tot perfectie en zuiverheid.

‘De Heilige Geest in actie’ is een preekserie waarin we door de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen heengaan. Laten we samen ontdekken op welke wijze Gods Geest werkt en spreekt en hoe Hij Zijn gemeente bouwt.
We willen een gemeente zijn van Woord en Geest, beiden onlosmakelijk aan elkaar verbonden, het één niet zonder het ander.

Datum

zondag 15 februari tot 15 maart 2015

Tijd
10.00 uur

Locatie
LIFE Voorthuizen, LIFE Nijkerk en LIFE Apeldoorn

Preken Life Apeldoorn

Preken Life Nijkerk

Preken Life Voorthuizen